Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Psychologická astrologie

Psychologická astrologie je moderní astrologická disciplína, která pomocí rozboru horoskopu odkrývá naše autentické vnitřní energie, schopnosti a dispozice. Můžeme zjistit, zda opravdu žijeme svůj život a podíváme se na hlubší příčiny a souvislosti svých problémů. 

Používám psychologickou astrologii zcela specifickým a originálním způsobem, kdy se nejedná o můj monolog a prostý popis konstelací, ale společně s klientem hledáme v dialogu nad horoskopem jádro jeho životních problémů, hlubší souvislosti, odkrýváme generační či jiné neharmonie a zvědomujeme jeho pravé energie dle jeho aktuální vývojové fáze. I proto neposkytuji k horoskopu žádný text, protože rozbor vzniká přímo na místě z dialogu a je tedy nutné osobní setkání. Není mi příjemné nahrávání na diktafon, neboť se jedná o hluboký terapeutický rozhovor a při nahrávání se nemůžu uvolnit. Proto nahrávání nedoporučuji, ale je možné si cokoliv z našeho rozhovoru zapisovat na papír. Před návštěvou doporučuji přečíst si nějaké mé články s astropsychologickou tematikou nebo mou knihu Hvězdy a duše, abyste věděli, jakým zcela specifickým psychologickým způsobem s horoskopem pracuji.

Osobní horoskop

 • rozbor schopností, dispozic a životního zaměření člověka
 • metoda rozbor živlů – originální metoda Marie Plochové Hlávkové, která zjišťuje, zdali žijeme svůj pravý temperament, nebo zdali žijeme nevědomě tzv. převrácený temperament
 • hledání hlubších příčin problémů – psychických nebo fyzických, vztahových neharmonií, atd. 
 • analýza nezpracovaných generačních zátěží a napětí, která jsme získali od předků
 • rozbor jednotlivých životních oblastí podle zájmu: zaměstnání, partnerské vztahy, rodina, děti, zdraví a konkrétní psychické příčiny zdravotních problémů, atd.
 • orientace, kudy vede naše životní cesta a zdali jdeme správným směrem

Rozbor osobního horoskopu trvá obvykle dvě hodiny (120 minut), provádí se při osobním setkání. Písemnou formou rozbor nezasílám. 

Partnerský horoskop – srovnání horoskopů dvou a více osob 

 • detailní rozbor vztahu
 • jak se k sobě tyto osoby energeticky hodí
 • pozitivní či negativní aspekty vztahu
 • oblasti, v nichž je mezi dvěma osobami harmonie či napětí, možnosti řešení

Rozbor horoskopu partnerského trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat alespoň jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

Předpovědní metody – solární horoskop a tranzity

 • rozbor současné životní situace a hlubší pochopení toho, co se aktuálně děje
 • vývojová témata, která budou aktuální v následujícím roce (od narozenin do narozenin)
 • tendence a směřování v blízkých měsících

Rozbor solárního horoskopu a tranzitů trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat minimálně jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

Dětský horoskop 

 • rozbor horoskopu dítěte, generační souvislosti a napojení dítěte na rodinné modely
 • zdravý potenciál a energie dítěte, možnosti jeho budoucího zaměření
 • rozbor problematických aspektů chování dítěte

Rozbor dětského horoskopu trvá jednu hodinu (60 minut).

Astrologický výpočet vhodného data (svatební horoskop, datum operace, atd.)

Svatební horoskop,  vhodný datum pro zahájení podnikání, datum pro různé důležité události v životě, vhodné datum pro operaci, atd.. Vždy hledám astrologicky nejharmoničtější datum pro danou událost, v rámci určitého časového rozmezí. Cena za výpočet je 1500 Kč a zahrnuje krátkou instruktáž k vypočtenému termínu nebo několik krátkých mailů s popisem daného termínu. (Toto je jediná metoda, kterou realizuji i na dálku, po mailu.)

Pro sestavení horoskopu je třeba dodat údaje: hodina, datum a místo narození.

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Viz informace o ochraně osobních údajů zde.

Ceny a podmínky konzultací najdete zde.
Pokud máte zájem se objednat či informovat, zatelefonujte mi v doporučených hodinách a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.