Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Knihy

Napsala jsem čtyři knihy. První kniha se jmenuje Astropsychologie vašeho dítěte (2003), druhá Hvězdy a duše (2010), třetí Léčení duše aneb Cesta k sobě (2013). Čtvrtá kniha Hlubinná přestrukturace (2019) je zásadním shrnutím mojí dvacetileté praxe. Info o knihách a možnost zakoupení viz níže.

Marie Plochová Hlávková: Hlubinná přestrukturace, Praha, 2019

Tato kniha je zásadním shrnutím mé dvacetileté astropsychologické praxe. V knize ukazuji na příbězích svých klientů způsoby odkrývání hlubších příčin jejich potíží a další možnosti duševní práce na sobě, které vedou ke zkvalitnění života. Kniha ukazuje, jak je možné si zpracovávat své duševní, vztahové i zdravotní těžkosti

Kniha Hlubinná přestrukturace je extraktem z toho nejlepšího, k čemu jsem za dvacet let své praxe dospěla. Bližší informace o knize a úryvek najdete zde. Objednání knihy zde.

 

 

Marie Hlávková: Léčení duše aneb Cesta k sobě, Vydavatelská společnost Meduňka, Praha, 2013

Kniha vyšla koncem listopadu 2013. Knihu je možné koupit v knihkupectví U Džoudyho na I.P.Pavlova v Praze nebo přes eshop časopisu Meduňka.

V této knize popisuji na konkrétních případech ze své praxe různé typy psychických blokád a naznačuji možnosti, jak s nimi pracovat. Věnuji se také tématům prenatálních a porodních traumat, ženského a mužského principu a práce s vnitřním dítětem. Pro vnímavé čtenáře může být kniha inspirací k zamyšlení nad jejich životem a osobním vývojem.

Úryvek z knihy:

… Terapeutická a astrologická praxe směřující k léčení duše je trochu dobrodružná výprava, která se s každým klientem ubírá jinými cestičkami, ovšem ne vždy  se jedná o strhující vnější děje a okaté dramatické zvraty.
Někdy se proces podaří završit a dojde po mnoha měsících či letech ke zdárnému cíli, jindy se zastaví v půlce nebo se vůbec nerozběhne. V praxi s klienty se jedná mnohdy o pomalé mravenčí krůčky ve vnitřní realitě člověka, které jsou dlouhou dobu navenek téměř neviditelné. Povrchní pozorovatel by řekl: „Vždyť se skoro nic neděje, k čemu to je? Proč se pořád rýpat v sobě?“ Ovšem toto rýpání, jenž vypadá navenek velmi nenápadně, má velkou sílu a schopnost pomalu nahlodat naše staré bloky a pomoci z naší duše vylít zranění, která se skrývají pod povrchem a nedovolují nám kvalitně žít. Někdy je však velmi těžké přijmout tento pomalý a pozvolný sestup do nevědomí, který není možné ovládat vůlí, není možné ho uspěchat a je potřeba mu dát čas.
Velmi důležité na terapeutické práci je dle mého prosté pohlížení spolu s klientem na jeho bloky a zranění. Možná poprvé v životě je vidět, vnímat je, uvědomovat si je, prociťovat je. Již tímto vědomým pohledem, pravým pojmenováním a prožitím, se vše staré a nefunkční začne rozpouštět.
Připomíná mi to způsob práce při kraniosakrální biodynamice, což je tělová a energetická metoda, jíž jsem nově začala s klienty praktikovat. Při kraniu přistupuji k systému klienta s vědomím esence zdraví, s vědomím toho, jak by mohly jeho energie zdravě proudit a zároveň vnímám, kde zdravě neproudí. Již díky tomuto světlu vědomí a naslouchání, v těle začne probíhat silný samouzdravující proces. Tělo i duše klienta jsou neskutečně vděční, že jim někdo připomněl jejich zdravý původní stav, že jim někdo připomněl jejich domov a původní podstatu, a vrhnou se nadšeně do odstraňování zábran, které jim brání ve zdraví spočinout. A to je ona klíčová práce terapeuta – připomínat klientům, že existuje zdravá esence jejich života, kdysi dávno ji ztratili, ale nyní je možnost se s ní zase začít spojovat. Je pak krásné pozorovat, jak při tomto vědomí začnou pomalinku staré překážky odcházet a energie začíná proudit.

 

Marie Hlávková: Hvězdy a duše, Vydavatelská společnost Meduňka, Praha, 2010

Knihu je možné zakoupit přes eshop časopisu Meduňka nebo v knihkupectví U Džoudyho na I.P.Pavlova v Praze.

V knize Hvězdy a duše otevřeně nahlížím do své astrologické a terapeutické “kuchyně”. Popisuji rozhovory s reálnými klienty, jejich terapeutický vývoj a příběh, praktické kapitoly doplňuji o širší souvislosti z psychoterapie a astropsychologie. Kniha je velmi srozumitelná i pro astrologické laiky.

Úryvek z knihy:

„Ráda bych se s vámi podělila o moje zkušenosti a specifický pohled na svět získaný mnohaletou praxí v oblasti psychologické astrologie a psychoterapie. Když jsem před více než dvanácti lety pronikala do této oblasti a otevřela si posléze svou vlastní astropsychologickou a psychoterapeutickou praxi, nejdůležitějším milníkem pro mne bylo přijetí zcela nového způsobu přemýšlení o světě, který nebyl kauzální, ale analogický a esoterický, otevření se světu pravé mozkové hemisféry, světu jemnohmotných souvislostí, světu duše. Za ta léta jsem pochopila, že psychologická astrologie a psychoterapie jsou specifické pohledy na svět, jejichž cílem je vyvést nás na svobodu z otroctví nevědomosti o nás samých a světě kolem.

Psychologická astrologie učí člověka dívat se na svět jinak, odkrývá neviditelné souvislosti našich životů a odkazuje k rozsáhlému vnitřnímu světu, který se nachází v každém z nás.

Psychoterapie nabízí konkrétní praktické metody, jak léčit naše vnitřní zranění a pošramocené energie a učí nás, jak se dostat do kontaktu sami se sebou, se svým nitrem a autentickým životem.

Při své praxi s klienty používám jak psychologickou astrologii, tak i individuální psychoterapii. V této knize prezentuji ukázky praktické práce se svými astrologickými a psychoterapeutickými klienty, tak jak jsem s nimi procházela jejich léčebným procesem. Všichni klienti, jejichž ozdravný proces je v knize popsán, se zveřejněním souhlasili a doufají, že třeba zrovna jejich příběh podnítí nějakého čtenáře k hlubším úvahám o jeho vlastním životě. Zároveň do praktických pasáží práce s klienty zařazuji i teoretické úvahy o astropsychologii a psychoterapii, tak aby i nezasvěcený čtenář byl obohacen a otevřely se mu trochu dvířka do těchto dvou úžasných nauk o duši.“

 

Marie Hlávková: Astropsychologie Vašeho dítěte, Grada Publishing, Praha, 2003

Kniha je momentálně rozebraná. Jediná možnost jejího sehnání je zapůjčení v knihovně nebo je možné ji stáhnout v elektronické podobě zde.

Tato kniha popisuje na konkrétních příkladech, jak zdravě rozvíjet potenciál svého dítěte v souladu s jeho vrozenými dispozicemi dle horoskopu. Psychologický pohled nabízí hlubší zamyšlení  nad životem našich dětí i nad námi samotnými a tím, zdali opravdu žijeme své pravé energie.

 

Úryvek z knihy:

„Každé dítě dostává do kolébky velké dary. Hodně záleží na rodičích a dalších vychovatelích, jak budou k těmto možnostem, skrytým v dětském srdci, přistupovat. Záleží na tom, zda budou dítě láskyplně podporovat v rozvoji jeho pravých, autentických možností, či zda budou k jeho potenciálu přistupovat necitlivě, nevšímavě, deformovat jej, dusit či potlačovat. Když dítě z různých důvodů nedostane potřebnou výživu v podobě bezpodmínečné lásky, přijetí a bezpečí, to velké bohatství, které dostalo darem do kolébky, leží ukryto a nevyužito. Dítě ztratí ponětí o tom, kdo je, ztratí kontakt se svou přirozeností a svým životním scénářem. Nemůže se vydat na cestu. Neví kam jít a proč. Bez dostatku vláhy nemůže semínko ani pořádně vyrůst, natož aby odolávalo vichřicím života. Bez dostatku lásky a péče se dítě nemůže stát zralým dospělým.

V dnešní době žije bohužel mnoho dospělých, kteří jsou vlastně ještě malými semínky nebo zdeformovanými stromky. Je mnoho dospělých, kteří nedostali patřičnou vláhu. Je mnoho dospělých, kteří neví, kdo jsou. Jak náročné, když tito dospělí mají vychovávat své děti!

Abychom narovnali pokřivené větve svých vlastních nerozvinutých možností a možností našich dětí, musíme v první řadě uskutečnit cestu do svého nitra. Abychom mohli růst my i naše děti, potřebujeme se podívat ke svým i jejich kořenům, zalít je a opečovat. Tam zjistíme, jaký pravý potenciál v nás či v našich dětech doopravdy dřímá a budeme překvapeni!

Jednou z možností, jak se setkat s pravou přirozeností a vrozenými dary dítěte, je psychologický rozbor osobního horoskopu. Z horoskopu narození lze vyčíst s jakým potenciálem a vlastnostmi malý človíček přichází na svět, co dostal do vínku. Horoskop zachycuje osudové mantinely života, ukazuje cestu a směr, jímž se dítě přirozeně touží ubírat. Díky tomuto astrologickému vhledu lze doporučit rodičům, v čem mají své dítě podporovat a jak výchovně rozvíjet jeho svébytnou individualitu v souladu s jeho charakterem a niterným založením.“