Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Hlubinná přestrukturace

Nabízím možnost podívat se hlouběji ke kořenům vašich psychických i fyzických problémů. Pomáhám řešit osobní i vztahové problémy, obavy, nejistoty, smutky či další těžkosti. Práce na sobě v mém podání pomáhá odkrývat hlubší příčiny našich problémů. Vyvinula jsem vlastní osobitý styl práce, který jsem nazvala Hlubinná přestrukturace. Tato metoda se prioritně orientuje na zpracování hlubších příčin problémů přes emoce nebo tělo. Dodržuji etickou zásadu mlčenlivosti a terapeutického tajemství. Pro lepší pochopení způsobu, jakým s klienty pracuji, doporučuji přečtení mé knihy Hlubinná přestrukturace

Pro koho je tento způsob práce vhodný?

Sezení jsou vhodná pro každého člověka, který se chce více zabývat sám sebou. Přijímám klienty ve věkové kategorii od 14 let výše. Nabízím pouze individuální konzultace pro jednotlivce.

Jak dlouho sezení trvají?

Jedná se obvykle o dlouhodobý proces, který trvá od tří měsíců do několika let. Pro hlubší sebepoznání a trvalé pozitivní změny je třeba intenzivní práce a pravidelné setkávání. Interval schůzek bývá obvykle jednou týdně na hodinu či jednou za 14 dní na hodinu.  Je možné se domluvit i na jednorázové hodině, ovšem je třeba počítat s tím, že efekt takovéto konzultace bude oproti dlouhodobé práci mnohem menší.

Metody

Vyvinula jsem vlastní metodu s názvem Hlubinná přestrukturace, která v sobě zahrnuje veškeré mé mnohaleté zkušenosti při práci s klienty. Je to extrakt úspěšných postupů a technik, které od roku 1999 u klientů nejvíce fungovaly, a které je opravdu efektivně posunuly dál v jejich vývoji a při řešení jejich problémů. Pracujeme v hloubce na odkrytí a zpracování hlubších příčin problémů a nalezení své pravé podstaty.

Při sezení dále používám postupy inspirované Gestalt terapií a dalšími postupy, jako jsou kupříkladu práce s traumatem, hlubinná terapie, práce s vnitřním dítětem, astro-terapie, práce se sny, prvky rodinných konstelací, tarot, atd.. Kombinaci těchto metod volíme vždy s ohledem na aktuální potřeby klienta.

Velmi populární je postup práce se sny, kdy analyzujeme sny a  interpretujeme je. Sny odrážejí naše vnitřní procesy a neharmonie, a zároveň nám symbolickou formou nabízejí lék či klíč k řešení. V průběhu práce se tak snažíme porozumět těmto hlasům nevědomí a nasloucháme jejich poselství.

Ceny a podmínky konzultací najdete zde.
Pokud máte zájem se objednat nebo informovat, zatelefonujte mi v doporučených časech a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Viz informace o ochraně osobních údajů zde.