Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Transformační krize – ukazatele proměny v podobě tranzitů planet – červnová Meduňka 18

V předchozích článcích o transformační krizi jsem často psala o tom, že dle mých zkušeností lze transformační krizi z horoskopu zjistit pomocí tranzitů pomalých planet. Dnes se tedy podíváme na to, co přesně to v astropsychologické praxi znamená.

Když ke mně přijde klient na astrologickou konzultaci, nejprve vždy děláme osobní horoskop, což je celoživotní horoskop vytvořený k okamžiku narození člověka. V tomto horoskopu se zrcadlí veškeré dispozice a potenciál člověka, ale také problematická místa, bloky a možné potíže dotyčného. Toto je základní rozbor, bez kterého není možné dělat žádnou další metodu, protože se v něm zrcadlí celý život klienta a všechna témata, která řeší.

Na tento rozbor může navázat metoda, které říkám „předpovědní metody“, jejíž součástí je mimo jiné i rozbor aktuálních tranzitů planet. Tranzity planet jsou aktuální pohyby planet na obloze, které putují v současnosti přes náš původní horoskop narození. A jsou to tyto tranzitující planety, které symbolicky ukazují, která témata pro nás mohou být v tento moment určující, a která jsou okrajová, ukazují oblasti našeho života, v nichž se něco děje a kde bychom se měli nebo mohli posunout. Největší dosah mají tranzity pomalých planet Pluto, Uran, Neptun, dále trochu rychlejšího Saturna a Jupitera. Pro zajímavost tranzit Pluta přes nějaké místo horoskopu může trvat třeba čtyři až pět let. Za zcela specifickou kategorii považuji relativně rychlý tranzit Lilith, k němuž jsem vytvořila na základě svých zkušeností zvláštní teorii. O transformační krizi nebo o transformační fázi začnu s klientem hovořit v okamžiku, kdy vidím, že tyto planety tranzitují přes výrazné osobní planety v jeho horoskopu, jako je Slunce, Luna, Mars, Venuše nebo také přes Ascendent.

Celkově mám zkušenost s tím, že tranzity planet mají za jeden z cílů „lochtat“ naše celoživotní dispozice a ptát se, zdali opravdu žijeme svůj autentický život. Jsou to neúprosní kontroloři, kteří podrobně zkoumají a testují, jestli používáme své pravé energie, jestli nejsme někde zablokovaní, jestli jsme nezapomněli na nějaké své sny, atd.. A běda, pokud tito „panáčci“ zjistí, že se chováme jinak, než co nám bylo dáno do vínku, nebo že jsme něco vytěsnili a hrajeme si podvědomě na něco, co nejsme. Pak začne jejich nemilosrdná transformační práce, kdy každý po svém osobitém způsobu začnou na člověka působit a tlačit jej k proměně. Tranzity nám tedy ve své podstatě velmi pomáhají k tomu, abychom nezačali stagnovat v rutině svého pohodlíčka.

Připomíná mi to symbolický obraz, který popsal v jedné své knize mystik Gustav Meyrink. Budu tento obraz volně parafrázovat: „Po cestě jde člověk a vidí na louce muže, který trénuje koně na lonži. Kůň obíhá kolem muže v kruhu a přeskakuje překážky, některým překážkám se vyhýbá. Muž na koně křičí, bije ho bičem a nutí ho překážky přeskočit. Kolemjdoucímu připadá tento způsob výcviku koně příliš brutální a říká muži: „Proč toho koně tak bijete, to přece není nutné!“ Muž odpovídá: „Je to nutné. Podívejte, tento kůň byl vychovaný na statku jako tažné zvíře, ale ve skutečnosti je to ušlechtilý závodní kůň s velkými schopnostmi. Ale ten kůň to neví, nic neumí, nepoužívá své schopnosti a své tělo. Musím ho silou donutit, aby se dostal do toho, k čemu byl zrozený. Bez tlaku by tento kůň zůstal navždycky jen tažným koněm.“

A tak je to většinou i s námi. C.G.Jung píše, že na cestu individuace se vydáme většinou „z vnitřní nutnosti, ne-li nouze“. Osud nás mnohdy bičuje a tak trochu tlačí, abychom byli donuceni k vývoji a používání veškerých svých schopností. Bez toho vnitřního i vnějšího tlaku bychom pravděpodobně zůstali v nerozvinuté dětské fázi. „Bič osudu“ se projevuje různě – od nepříjemných pocitů, po zdravotní potíže nebo problémy ve vztazích, atd.. Ne každý člověk ale vyhodnotí pobídky tohoto typu jako důvod k přemýšlení, kam jej chce osud postrčit, a k práci na sobě. Potom se však bičování osudu zesiluje a on trpí. Tranzity planet jsou právě ony pobídky, které se nám snaží jemně nebo naopak tvrdě naznačit, že je potřeba se posunout dál.

Každá tranzitující planeta má své specifické nástroje, jak se dotyčného snaží postrčit dopředu. Kupříkladu přísný soudce Saturn vytváří tlak v podobě tendence k rekapitulaci dosavadního průběhu života. Zvedá ukazovák a ptá se, zda jsme už něco odpracovali, něco dokázali, vykrystalizovali. Zda jsme ke svému životu a sami sobě dostatečně odpovědní. A pokud slyší negativní odpověď, může mít dotyčný pocity zmaru, beznaděj z nevyužitých životních možností a depresi.

Naopak Jupiter přináší člověku při tranzitu možnost se v oblasti, kde se právě nachází, rozletět do prostoru, expandovat a využít veškerý potenciál, který v té oblasti ještě ležel ladem. Je to ona příslovečná šťastná „vlna“, jíž je potřeba pouze chytit, aby se na ni člověk vyhoupnul a užíval si nádhernou jízdu do nových krajin a za další obzory.

Pluto naopak působí jako nemilosrdná zbíječka, která zcela drsně rozbíjí jakékoliv vnitřní i vnější překážky, jež člověka drží v neautenticitě a nepravdě. A pokud se dotyčný brání a stále hraje nějaké hry, může se doopravdy dostat až na hranici života a smrti, protože Pluto jako vládce podsvětí nemá obavy člověka stáhnout až sem.

Neptun naopak bloky rozpouští a změkčuje, a dosahuje toho tím, že zalévá člověka velkým uvolněním, nebo alespoň touhou po velkém uvolnění. Všechno dotyčnému začíná být jedno, chce pouze pohodově plynout a pokud rigidní obrany nemohou povolit samy, vždy se najde nějaký vnější nástroj, třeba i v podobě návykových látek, kterými si Neptun pomůže.

Uran přilétne jako hurikán a rychle vymete z našeho života vše staré, přežilé a nefunkční. Funguje jako bomba, která rozmetá na kousky cokoliv, co již k našemu životu nepatří. Po jeho působení mnohdy nezůstane kámen na kameni, ale můžeme si být jisti, že budeme zase o něco volněji dýchat.

Specifický tranzit Lilith bych nazvala: „Setkání s vnitřní dírou“. Pří pohybu Lilith mnohdy neovladatelně vylézají naše vnitřní deficity a nenasycenosti, o nichž jsme neměli ani tušení, že je v sobě máme. Bývá to pak velmi překvapující, jak podivně a nelogicky se v ten moment můžeme chovat, do jakých stavů posedlosti nebo nutkavého hysterického chování nás Lilith může zavést.

Tranzity přes osobní horoskop mám velmi ráda. Ukazují vnitřní načasování našeho příběhu, a také nám otevírají možnosti průlomů někam dál, blíže k sobě. V kraniosakrální biodynamice tomu říkáme „vrozený plán léčení“, kdy v sobě každý máme vyšší moudrost našeho těla, která ví lépe než my, kdy je potřeba v těle i duši něco zpracovávat. Tranzity jsou tedy dle mého takové malé dárky z nebes, jen je potřeba v jejich jemných nebo občas i nemilosrdných pobídkách vidět lásku a zájem universa o vývoj naší duše. Je nádherné vědět, že zde nejsme zbytečně, ale je tady jakýsi vyšší záměr, kterému na nás záleží a který se nás snaží vést. A když pak nahlédneme do horoskopu a vidíme to tam i díky tranzitům symbolicky zachycené, začne nám to vše dávat smysl a můžeme tyto hlubší souvislosti pochopit. To považuji za velmi cenné.

O podrobnějších charakteristikách tranzitů Pluta, Urana a Neptuna coby symbolů transformační krize, si budeme povídat v dalším číslech časopisu Meduňka.

 

Comments are closed.