Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Transformační krize – tranzity planety Neptun – zářijová Meduňka 18

Tranzity této vodní planety přes významné prvky horoskopu obvykle přinášejí člověku velké uvolnění a změkčení ve všech směrech života. Neptun, jako mytologický vládce všech moří a oceánů, má tu neuvěřitelnou moc nechat všechno zkapalnit, rozpustit, proměnit v nějaký jiný tvar. Na místě, kde tranzituje, se vždy snaží pomalu ale jistě rozpustit všechny staré nahromaděné bloky a nefunkční obrany, které si člověk před světem vybudoval. Neptun rozleptává překážky, abychom se opět mohli poddat přirozenému toku života. Může se tedy stát, že oblast života, v níž tranzituje Neptun, se naprosto vymkne naší vědomé kontrole a my sebe ani druhé nemůžeme ovládat. Propadáme do euforie, emoce tečou proudem, pláčeme, vztekáme se a propojujeme s dimenzemi přesahujícími naše obvyklé sevřené Ego. Hrady a pevnosti, které jsme si vybudovali ve strachu před světem, všechny naše pseudojistoty a domělé zázemí se nám rozplývají do hlubin oceánu.

Kupříkladu jedna klientka, která byla zvyklá neustále pracovat a podávat výkony, dospěla během tranzitu Neptuna do fáze, kdy celé hodiny meditovala, relaxovala, nebo prostě pouze odpočívala. Tento stav byl předtím pro ni zcela neznámý, dokonce se jakémukoliv odpočinku bránila a uvolnit se dokázala jen se sklenkou alkoholu v ruce. Při tranzitu Neptuna byla nejprve dotlačena k povolení svého tempa silným únavovým syndromem, který ji donutil úplně vybočit z jejího obvyklého robotického fungování. Přestože se tomu velmi bránila, nezvladatelné stavy únavy ji doslova přimrazily k posteli. Posléze se tyto stavy přelily do silných záchvatů „bezdůvodného“ pláče, kdy se celé hodiny zmítala v posteli bezmocným smutným vzlykotem. A po tomto pro ni neobvyklému vybíjení emocí najednou ke svému překvapení pocítila poprvé v životě potřebu nechat věci plynout svým vlastním tempem. Přistihla se, že občas také „nedělá nic“, což by si před pár měsíci vůbec nedokázala představit. Tento stav čistého bytí je pro nás všechny naprosto základní a velmi výživný, a ke své zdravé existenci jej potřebujeme. A je to právě Neptun, který nám přináší možnost se na tyto úrovně čistého bytí napojit, dobrovolně nebo nedobrovolně.

Neptun přináší do života touhu po pohodě, klidu, transcendenci, meditaci, splynutí s veškerenstvem. Velkou touhu po Bohu a prvotní jednotě před vyhnáním z ráje, spáse a pomoci druhým lidem. Ego člověka při tranzitech Neptuna ztrácí svůj tvar a pevnou strukturu, z nevědomí se valí záplava obrazů a vizí. Lidí, kteří prožívají tento tranzit, se může někdy zmocnit panika a úzkost, že utonou v tomto nesmírném nekonečném proudu nevědomí a že se rozpadnou a propadnou třeba psychóze. Ovšem to, co od nás vládce všech moří očekává, je právě schopnost poddat se tomuto proudu a propojit o trochu více se svým osobním i kolektivním nevědomím. To také pochopitelně souvisí s možností otevření vnitřních duchovních dimenzí každého z nás, tudíž při tranzitu Neptuna se nám může lehce přihodit, že prožijeme silný mystický zážitek nebo objevíme své senzibilní či telepatické schopnosti.

Nicméně pokud se budeme tomuto propojováním s duchovními dimenzemi hodně bránit a budeme si křečovitě udržovat své staré hranice, může nás Neptun přepadnout ze zálohy, kupříkladu závislostí na alkoholu, drogách nebo na něčem jiném, včetně třeba závislosti na iluzivním nerealizovatelném vztahu. I propadání do snění, iluzí nebo lží, je také jedním z projevů Neptuna, který se nemůže projevit zcela volně a svobodně.

Nebezpečím tohoto tranzitu však na druhou stranu může být až přílišné rozpuštění hranic, ztráta vlastní vůle a tužeb, či rozdávání se a pomáhání druhým na úkor sebe, obětování svého života. Vždyť v okamžiku, kdy je vám všechno jedno a v každém člověku nalézáte Boha, můžete snadno propadnout pokušení dát se k sektě či se odebrat do kláštera. Neptun však po nás většinou nechce, abychom obětovali celý svůj život nebo se přimkli k sektě, ale jen očekává, že se pustíme zbytečného ulpívání, „obětujeme“ a necháme plynou pro nás nefunkční věci a vztahy. Můžeme se tak zbavit toho, co nás dosud v našem osobním životě příliš tížilo, přílišné odpovědnosti a pracovních závazků, bezúčelného nesení na svých bedrech potíží všech členů rodiny, atd.. Rodinní příslušníci se sice budou divit, když nás neuvidí po příchodu domů jako obvykle gruntovat, ale sedět s nohama na stole a poslouchat relaxační hudbu, je to však pro dobro věci a tohle přesně po nás Neptun při tranzitu chce. K tomu nás chtě nechtě donutí.

Ráda bych zde uvedla jako příklad tranzit Neptuna přes Ascendent ve Vodnáři, který kdysi prožívala jedna mladá žena. Ascendent ve Vodnáři koresponduje s potřebou nezávislosti, svobodného projevu, emancipovanosti až rebelie a odpoutávání se od svazujících životních podmínek. Pokud tento princip dotyčný ve svém dosavadním životě příliš nerealizoval, při tranzitu Neptuna má šanci se s touto energií více spojit. Zde si dovolím citovat úryvek za zážitků této ženy:

“Jak čas plynul, začal za mnou zase jezdit můj bývalý přítel. Po těchto opojných okamžicích, objetích, jsem poměrně brzy začala spřádat nehorázné sny o znovuobjevení jasně ukončeného vztahu. Sice jsem někde tušila, že si lžu do kapsy a že zapláču nad výdělkem, ale kdo by odolal tomu slastnému opojení! Po každém odjezdu přítele ve mně sice probleskla touha se odpoutat, ale neschopnost vymanit se z jeho sladkých polibků měla nezadržitelně rostoucí tendenci. Přátelé mě zahrnuli užitečnými radami, jak se zbavit “závislosti”, jak se “vyléčit” a přítel jezdil dál. Mimo jiné jsem se začala stranit lidí – jako bych přestala mít kontakt se vším – včetně sama sebe. Můj stav jsem komusi vylíčila slovy: “ležím na mořském dně, nehýbu se a nade mnou je obrovské množství vody – slzí, které bych měla vyplakat, abych zase mohla na svět, na světlo, k lidem, ale nemám sílu – a tak jenom tak ležím. Tato podivná OOOOOOBBRR LETARGIE výrazným způsobem zasáhla můj dosavadní způsob žití. Dny jsem proplouvala zesláblá, bez chuti do života, bez chuti k jídlu – chvílemi mi bylo ze sebe na zvracení. Spát jsem potřebovala 8 – 10 hodin denně. Bdělý stav jsem “prosnila”, provzdychala. Mantry a písně trávové hudby vyplnily zbytek. Do šatníku se mi vloudily pastelové barvy… Vážné starosti o své duševní zdraví jsem si začala dělat ve chvíli, kdy jsem jednoho dne v tramvaji velmi hrubě reagovala na muže, který stojíce na mé noze, se stal obětí mé agrese. Což není jev tak neobvyklý, kdybych se mu vzápětí plačíc neomlouvala. Zahlédnout totiž Boha v každém z nás – v přeplněné tramvaji – se jaksi bez slz neobejde. Podobným návalem pláče jsem ohromila homeless muže prodávajícího časopis Patron. Začala jsem se utápět ve vlastní nenaplněnosti. Můj život mi neuspokojivě protékal mezi prsty a já začala mít neutuchající potřebu změnit chod tohoto chaosu. Pocit neschopnosti držet vše pod kontrolou vzrůstal a spása nikde! Začala jsem se tedy vážně zabývat myšlenkou odejít z Prahy. Někam – neznámo kam, dělat něco – neznámo co. Být zase nezávislá, odvážná, osvobozena od všeho a všech. Zkrátka totálně zreformovat svůj dosavadní způsob žití. Těšilo mě, že se zase probírám k životu a děsilo mě, že chci naprosto nesmyslně pohřbít vše, co se mi podařilo za necelé tři roky vybudovat, stvořit.”

Situace, které prožívala tato mladá žena tedy dokreslují, jak transformační krize neptunického typu vypadá. Od počáteční iluzivní zamilovanost a opojení, závislosti na vztahu a lhaní sama sobě, prošla dívka obrovským rozpouštěním vlastní, dříve velmi pevné vůle. Zaplavily ji stavy letargie, neschopnosti cokoliv dělat a jakákoliv dřívější aktivita ji naprosto nezajímala. „Mořská nemoc“, nausea, pocity hnusu a nesmyslnosti lidského pachtění, to bývají průvodní jevy při tranzitu Neptuna. Zahlédnutí božské dimenze světa a soucit k lidem potřebným. Všechny tyto prožitky dovedly dívku až do naprostého chaosu, “neřádu”, dřívější pevně uspořádaný život jí bezcílně “protékal skrz prsty”. Teprve po naprostém uvolněním všeho, puštění kontroly, dospěla k pravé touze svého Ascendentu ve Vodnáři – touze totálně zreformovat svůj život, osvobodit se od všech svazujících podmínek a zcela nově vstoupit do světa. Když tedy Neptun rozpustil všechno nefunkční, staré zaměstnání, staré vztahy…, mohla zcela nově vykročit.

Jak vidno, tranzit Neptuna může mít velmi osvobozující a uvolňující vliv na náš život, pokud porozumíme tomu, co od nás chce. V dalším, předposledním dílu seriálu o transformační krizi, si budeme povídat o tranzitu planety Uran.

Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Comments are closed.