Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Psychologická astrologie

Psychologická astrologie je moderní astrologická disciplína, která odkrývá naše autentické vnitřní energie, schopnosti a dispozice, řeší hlubší příčiny a souvislosti našich problémů. 

Psychologickou astrologii používám zcela specifickým způsobem, kdy se nejedná o můj monolog, ale společně s klientem hledáme v dialogu nad horoskopem kořeny jeho problémů, odkrýváme generační či jiné neharmonie a zvědomujeme jeho pravé energie. I proto neposkytuji k horoskopu žádný text, protože rozbor vzniká přímo na místě z dialogu. Pro rozbor horoskopu je nutné osobní setkání – skypové konzultace nad horoskopem neposkytuji. Nepřeji si nahrávání konzultace na diktafon, neboť se jedná o hluboký terapeutický rozhovor a při jeho nahrávání bych se necítila uvolněně. Je možné si základní body zapisovat na papír. Před návštěvou doporučuji přečíst si nějaké mé články s astropsychologickou tematikou nebo mou knihu Hvězdy a duše, abyste věděli, jakým zcela specifickým psychologickým způsobem s horoskopem pracuji.

Osobní horoskop

 • rozbor schopností, dispozic a životního zaměření člověka
 • hledání hlubších příčin problémů – psychických nebo fyzických, vztahových neharmonií, atd. 
 • analýza nezpracovaných generačních zátěží a napětí, která jsme získali od předků
 • rozbor jednotlivých životních oblastí podle zájmu: zaměstnání, partnerské vztahy, rodina, děti, zdraví a konkrétní psychické příčiny zdravotních problémů, atd.
 • orientace, kudy vede naše životní cesta a zdali jdeme správným směrem

Rozbor osobního horoskopu trvá obvykle dvě hodiny (120 minut), provádí se při osobním setkání. Písemnou formou rozbor nezasílám. 

Partnerský horoskop – srovnání horoskopů dvou a více osob 

 • detailní rozbor vztahu
 • jak se k sobě tyto osoby energeticky hodí
 • pozitivní či negativní aspekty vztahu
 • oblasti, v nichž je mezi dvěma osobami harmonie či napětí, možnosti řešení

Rozbor horoskopu partnerského trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat alespoň jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

Předpovědní metody – solární horoskop a tranzity

 • rozbor současné životní situace a hlubší pochopení toho, co se aktuálně děje
 • vývojová témata, která budou aktuální v následujícím roce (od narozenin do narozenin)
 • tendence a směřování v blízkých měsících

Rozbor solárního horoskopu a tranzitů trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat minimálně jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

Dětský horoskop 

 • rozbor horoskopu dítěte, generační souvislosti a napojení dítěte na rodinné modely
 • zdravý potenciál a energie dítěte, možnosti jeho budoucího zaměření
 • rozbor problematických aspektů chování dítěte

Rozbor dětského horoskopu trvá jednu hodinu (60 minut).

Astrologický výpočet vhodného data (svatební horoskop, datum operace, atd.)

Svatební horoskop,  vhodný datum pro zahájení podnikání, datum pro různé důležité události v životě, vhodné datum pro operaci, atd.. Vždy hledám astrologicky nejharmoničtější datum pro danou událost, v rámci určitého časového rozmezí. Cena za výpočet je 1300 Kč a zahrnuje krátkou instruktáž k vypočtenému termínu nebo několik krátkých mailů s popisem daného termínu. (Toto je jediná metoda, kterou realizuji i na dálku, po mailu.)

Pro sestavení horoskopu je třeba dodat údaje: hodina, datum a místo narození.

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Viz informace o ochraně osobních údajů zde.

Ceny a podmínky konzultací najdete zde.
Pokud máte zájem se objednat či informovat, zatelefonujte mi v doporučených hodinách a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.