Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Něco o mně

 

Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

(dříve Marie Hlávková)

2018

Narodila jsem se v roce 1975. Studovala jsem na univerzitě (mimo jiné) psychologii a výtvarné umění. Již během studia jsem se intenzivně zabývala arteterapií, pracovala dva roky jako externí arteterapeut ve Fokusu a absolvovala několik arteterapeutických kurzů. Také jsem absolvovala dvouletý výcvik v tvořivé dramatice.

Po skončení univerzity se jsem se věnovala studiu hlubinné psychologie C. G. Junga a jeho pokračovatelů, studiu mytologie, náboženství a dalších duchovních směrů. Absolvovala jsem dvouleté studium psychologické astrologie u Rudolfa Starého, které mě velmi pozitivně ovlivnilo a poskytlo nástroje pro hlubinnou psychologickou analýzu horoskopu. V roce 1999 jsem si otevřela vlastní astropsychologickou a terapeutickou poradnu v Praze, kterou vedu dosud. V roce 2000 jsem začala přispívat články o astropsychologii do časopisu Regenerace a posléze do časopisu Meduňka, u jehož zrodu jsem stála.

Vzhledem k tomu, že jsem při svém astropsychologickém poradenství narazila na potřebu pomáhat lidem ještě efektivněji a získat ještě účinnější nástroje léčení, absolvovala jsem v letech 2000 – 2005  psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie. Prošla jsem několik stovek hodin vlastní individuální psychoterapie a v procesu sebepoznání pokračuji pomocí různých metod dosud. Vzhledem k mému zájmu o práci s tělem jsem absolvovala také výcvik Skydancing tantry u Johna Hawkena, který mi pomohl začlenit do terapeutického konceptu vědomí posvátného těla a posílil respektující vztah k ženskému principu v každém člověku.

V roce 2003 jsem vydala knihu Astropsychologie vašeho dítěte u nakladatelství Grada. V roce 2010 jsem vydala knihu Hvězdy a duše u Vydavatelské společnosti Meduňka. V roce 2013 jsem vydala knihu Léčení duše aneb Cesta k sobě u Vydavatelské společnosti Meduňka.

V současné době každý měsíc publikuji poradnu psychologické astrologie nebo článek v časopisu Meduňka.  Dle zájmu pořádám přednášky o astropsychologii a terapii po celé republice.  Jednou za čas organizuji sebepoznávací arteterapeutické semináře.

V lednu 2013 jsem absolvovala výcvik Kraniosakrální biodynamiky u Abhy Sajwel a tuto léčebnou metodu také praktikuji. Kraniosakrální biodynamika poskytuje zcela nový rozměr léčení, harmonizaci těla i duše a z jejích možností jsem nadšená.

Na základě svých mnohaletých zkušeností při práci s klienty jsem vyvinula osobitou metodu práce na sobě s názvem Hlubinná přestrukturace. Tento styl v sobě zahrnuje moje zkušenosti s úspěšnými postupy a technikami, které od roku 1999 u klientů nejvíce fungovaly, a které je opravdu efektivně posunuly dál v jejich  vývoji a při zpracování jejich problémů. “Alchymický extrakt” z toho nejlepšího z mých terapeutických postupů tedy nyní nazývám Hlubinná přestrukturace. V metodě Hlubinná přestrukturace jsem vyškolila i mého manžela Pavla Plocha, s nímž je nyní možné také sezení Hlubinné přestrukturace projít.

Služby Centra Vědomí jsou otevřeny pro všechny lidi, kteří mají zájem na sobě pracovat, směřovat blíže ke své podstatě a otevírat se pravému “vědomí” sebe sama. Pokud vás tedy oslovuje můj přístup ke světu, napište nebo zavolejte a můžeme se domluvit a nějakém typu terapeutické spolupráce. Těším se na vás!