Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Něco o mně

Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

(dříve Marie Hlávková)

Již od mládí jsem za zabývala zkoumáním lidské psychiky. Během studia univerzity jsem se věnovala psychologií a arteterapií, pracovala jsem dva roky jako externí arteterapeut ve Fokusu. Absolvovala jsem mimo jiné velkou závěrečnou zkoušku z psychologie. Po skončení univerzity jsem studovala hlubinnou psychologii C. G. Junga a další duchovní směry. Absolvovala jsem dvouleté studium psychologické astrologie u Rudolfa Starého, které mi dalo nástroje pro hlubinnou psychologickou analýzu horoskopu. V roce 1999 jsem si otevřela vlastní astropsychologickou poradnu Luna v Praze, kterou vedu pod názvem Centrum Vědomí dosud.

Psychologickou astrologii praktikuji zcela specifickým způsobem – zaměřuji se na hledání hlubších příčin problémů pomocí horoskopu. V roce 2000 jsem začala přispívat články o astropsychologii do časopisu Regenerace a posléze do časopisu Meduňka, u jehož zrodu jsem stála.

V letech 2000 – 2005 jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie. Prošla jsem několik stovek hodin vlastní individuální psychoterapie a v procesu sebepoznání pokračuji pomocí různých metod dosud. Svým klientům nabízím hlubinné terapeutické konzultace. Tento terapeutický přístup zaměřený do hloubky se mi osvědčil jako nejúčinnější pro zpracování problémů a zkvalitnění života.

Napsala jsem čtyři knihy: Astropsychologie vašeho dítěte (2003), Hvězdy a duše (2010), Léčení duše aneb Cesta k sobě (2013), Hlubinná přestrukturace (2019).

V současné době publikuji pravidelně články v časopisu Meduňka (výběr z článků zde, všechny publikované články zde.) Dle zájmu pořádám přednášky o astropsychologii a terapii po celé republice.

V lednu 2013 jsem absolvovala výcvik Kraniosakrální biodynamiky u Abhy Sajwel a tuto metodu také praktikuji. Kraniosakrální biodynamika poskytuje zcela nový rozměr harmonizace těla i duše.

Na základě svých mnohaletých zkušeností při práci s klienty jsem vyvinula osobitou metodu práce na sobě s názvem Hlubinná přestrukturace. Tato metoda v sobě zahrnuje moje zkušenosti s úspěšnými postupy a technikami, které klientům nejvíce pomáhaly při zpracování problémů. Hlubinná přestrukturace se prioritně zaměřuje na hledání hlubších příčin problémů, za pomoci dalších nástrojů práce na sobě. O této metodě jsem napsala v březnu 2019 knihu. V metodě Hlubinná přestrukturace jsem vyškolila i mého manžela Pavla Plocha, s nímž je nyní možné také sezení Hlubinné přestrukturace projít. S manželem vedeme skupinové semináře Hlubinné přestrukturace.

Na podzim roku 2012 jsem založila s manželem Centrum Vědomí, kde oba poskytujeme konzultace. Služby Centra Vědomí jsou otevřeny pro všechny lidi, kteří mají zájem na sobě pracovat a přibližovat se více ke své pravé podstatě.