Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Generační karma – únorová Meduňka 19

Generační ‘karmou’ nazývám nezpracovanou generační zátěž, která se dědí z generace na generaci. S tímto fenoménem se setkávám velmi často při terapeutických konzultacích a nejvíce zřejmý je při analýze horoskopu dítěte a zároveň jeho rodiče. Zde se často ukážou velmi podobné nebo dokonce úplně stejné napěťové konstelace v horoskopu dítěte, jeho rodiče, a když pátráme ještě dále, tak třeba i prarodiče. Vždy v neuvěření hledím na horoskopy a uvědomuji si, jakou sílu mají nezpracované zátěže minulých generací, které nezmizí „jen tak“ a táhnou se mnohdy přes staletí. Pokud tyto zátěže vědomě neuchopíme a nezačneme jejich vliv cíleně zmenšovat, přenesou se většinou v nezměněné nebo dokonce ještě horší podobě na naše děti.

V praxi se setkávám s jemnými i výraznějšími projevy generačních zátěží. Kupříkladu nedávno jsem měla na konzultaci mladou paní, která mi popisovala, že trpí nevysvětlitelnými úzkostmi, jenž jí komplikují normální fungování mezi lidmi, pohyb v dopravních prostředcích, atd.. Pátraly jsme tedy po možných příčinách v její minulosti, v dětství, prošly jsme prenatální období, porod, dětství, vztahy mezi rodiči, nějaké náhlé potenciální trauma typu úraz, nemocnice, nehoda, atd., ale v žádném bodě jsme nenašly nějaký očividný problém. Až mne napadlo se klientky zeptat na duševní zdraví její matky, zdali také neměla úzkosti nebo jiné potíže. A tu klientka najednou překvapeně přikývla. Ano! Matka celé její dětství bojovala s úzkostmi, ale nakonec přistoupila na užívání antidepresiv, které příznaky potlačily, takže se matka již dlouho jeví jako zdravá, nicméně je závislá na lécích. Dříve se tyto úzkosti projevovaly matčinou přehnanou starostlivostí, neustálou obavou o zdraví svých dětí a strachem je někam pouštět. Klientce to dosud nedocházelo a až v tento moment si uvědomila, že vyrůstala pod vlivem úzkostné matky a nebylo to pro ni úplně jednoduché.

Pátraly jsme ale ještě dál a ukázalo se, že babička z matčiny strany měla silné deprese, které si neléčila a často ležela v depresi v posteli i během dne a své malé dcery si nevšímala. Je pochopitelné, že její dcera pak byla poškozená tímto nefunkčním rodinným modelem, kdy ve své matce nemohla najít jistotu a oporu a byla na všechno sama. Nejistotu, kterou v ní vzbudila její nedostupná matka, posléze přenesla svým úzkostným chováním dál na svou dceru.

Zkoumaly jsme ještě, co se asi stalo babičce, když měla tak silné deprese, ale bohužel klientka nic dalšího nevěděla a babička již byla po smrti. Nicméně v rodě babičky se zřejmě historicky stala nějaká traumatická událost, která ji poškodila a vytvořila následně její deprese. Na tomto příkladu je vidět, jak se problém nezpracovaný babičkou přenesl přes tři generace a zablokoval život nejmladší vnučce.

Jiný příklad generační karmy mne zaujal při psychologické analýze horoskopu. Vyhledala mne paní, která se potýkala s problémy s malou nezvladatelnou dcerou. Čtyřletá dcera byla většinu času nepřiměřeně vzteklá, vzdorná a matku bezdůvodně hystericky odmítala. Při pohledu do horoskopu bylo hned jasné, že klientka i její malá dcera mají úplně stejnou konstelaci Luna/Lilith, která symbolizuje problém s mateřským principem. Tuto konstelaci interpretuji mimo jiné jako ‘mateřskou díru’ a nějakou formu nechtěnosti nebo nepřijetí, nedostatek lásky. Ptala jsem se tedy klientky, jak vnímá vztah se svou matkou a se svou dcerou z pohledu chtěnosti a přijetí. A ukázalo se, že klientka sama byla nechtěné dítě a matka ji úplně nepřijímala, protože otěhotněla ‘omylem’ na zábavě s klukem, kterého neznala. Celý život se klientka cítila být od matky trochu odstrkovaná a měla pocit nedostatku lásky.

Co se týče její dcery, příběh se zopakoval skoro jako přes kopírák, protože klientka otěhotněla s mužem, kterého nemilovala, přestože se znali trochu více. V těhotenství se i při sebelepší vůli na dceru nemohla napojit, protože ji vnímala tak trochu jako vetřelce a nemohla se s těhotenstvím plně srovnat. Potíže s nezvladatelnou dcerou tedy jednoznačně zrcadlily toto generačně nezpracované téma narušeného vztahu mezi matkou a dítětem, táhnoucí se od klientky matky a ještě dále. Nakonec se totiž ukázalo, že i klientky matka byla nechtěné dítě, poslední nečekané dítě ze čtyř. Generační karma se v této rodině ukázala v plné síle, kdy tři generace žen byly poškozené traumatem nechtěnosti. Malá dcera ukazovala klientce zcela názorně onen generačně nezpracovaný aspekt odmítání, nepřijetí a nechtění, který si v sobě všechny tyto ženy nesly z prenatálního období a z dětství.

Práce s generačními zátěžemi je nadějná v tom, že je možné je postupně zmenšovat tak, abychom je již nepřenášeli dál. Nejdůležitější ovšem je si vůbec začít uvědomovat, čeho se naše vlastní generační zátěže týkají a jak nás poškodily, a pak na nich začít terapeuticky pracovat. A pokud máte obavy, že jste již nějaké zátěže na své děti přenesli, vždy je možné i následnou prací na sobě tuto míru zmenšit. Stejně jako se podařilo u klientky s nezvladatelnou dcerou dosáhnout toho, že po nějaké době terapeutické práce na tomto generačním traumatu se její vztah s dcerou velmi zlepšil a dcera ji přestala odmítat.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.