Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Být ve svém živlu – srpnová Meduňka 17

Živly – tedy oheň, voda, země a vzduch – jsou energie, které nás obklopují jak ve vnějším prostředí, tak si je neseme uvnitř v sobě. Jsou to základní síly a archetypy, z nichž povstává naše hmotná existence na tomto světě. Mnoho duchovních nauk nějakým způsobem pracuje s těmito silami, či je uctívá a vzdává jim hold. Při své praxi astropsycholožky se živly pracuji velmi často, neboť při rozboru horoskopu v mém pojetí hrají živly zásadní roli. Každý člověk má ve svém horoskopu zastoupený nějakým podílem oheň, vzduch, vodu a zemi, dle jeho individuálního postavení planet a prvků ve znameních zvěrokruhu. To odráží jeho povahu a dle jungovské psychologie i temperament.

Z horoskopu tedy velmi přesně vyčteme, jestli máme převažující temperament cholerik – oheň (– otevřená živá, intuitivní a proměnlivá povaha), sangvinik – vzduch (– otevřená komunikativní, společenská a intelektuální povaha), melancholik – voda (– uzavřená citová, proměnlivá a senzibilní povaha) nebo flegmatik – země (– uzavřená, stabilní, klidná a zdravě materiální povaha). Většina lidí má v sobě živly různě „namixované“, nejsme tedy nikdo pouze jeden temperament a jeden živel, ale máme v sobě většinou jednoho živlu více a dalších méně. Dále z horoskopu zjistíme, zda máme více ženské energie – voda a země (-jin, introvertní, zdravě pasivní a přijímající), nebo mužské energie – oheň a vzduch (jang, extrovertní, aktivní a iniciativní). Rozborem živlů, jak tuto metodu nazývám, většinou začínám každou psychologickou analýzu horoskopu, neboť jej považuji za zcela klíčový pro další výklad.

Rozbor živlů přináší často velmi překvapiná zjištění, a to především zdali dotyčný člověk opravdu žije v souladu se svou přirozeností, nebo nikoliv. Bohužel se ukazuje, že málokdo žije opravdu své pravé energie, mnoho z nás bylo životem vychýleno a ani si to neuvědomuje. Mám zkušenost, že asi osm lidí z deseti nežije v souladu se svými živly, z čehož většinou pramení menší či větší potíže – psychické, fyzické nebo vztahové.

Uvedu příklad: Jedna klientka mne navštívila s tím, že má problém najít vhodného partnera, její vztahy byly vždy ve znamení odmítnutí či jednostranné neopětované zamilovanosti. Chtěla vědět, kde je zakopán pes. Klientka, velmi pěkná žena, působila od pohledu spíše uzavřeně, křehce a plaše. Při pohledu do jejího horoskopu jsem však zjistila, že jí vychází silná převaha ohnivých a vzdušných energií (hodně planet a prvků ve Lvu, Střelci, ve Vahách a ve Vodnáři). To znamená, že podle horoskopu se daná žena měla chovat především jako cholerik (oheň) a sangvinik (vzduch) – otevřeně projevovat svoje emoce pozitivní i negativní, být aktivní, živá, otevřená, iniciativní ve vymýšlení aktivit, přátelská k ostatním lidem, atd.. Celkově jí vycházela převaha jangové – mužské extrovertní – energie. To znamená, že její přirozeností mělo být vydávání energie směrem ven, dobíjení se pohybem fyzickým i psychickým, radost z podávání výkonů, intuitivní a rychlé reagování, otevřené sdělování svých názorů a myšlenek, nápaditost, apod..

Když jsem tyto informace klientce sdělila, byla překvapená a vůbec tomu nechtěla věřit: „To není možné, ve všech testech mi vždy vyšel introvert a melancholik! A já se i tak cítím! Nedovedu si představit, že bych měla být takhle aktivní a společenská! Potřebuji klid a soukromí, do svých emocí nikoho nepouštím, svěřuji se pouze jedné nejbližší kamarádce.“

„Ano, chápu,“ odpovídám klientce. „Je však pravděpodobné, že spadáte do kategorie „převrácený temperament“, jak tento fenomén nazývám. Podle horoskopu je jisté, že jste se narodila jako extrovert – cholerik a sangvinik – ale pravděpodobně jste vlivem života v rodině, a vlivem dalších okolností, získala dojem, že se takto nemůžete chovat, nebylo vám to umožněno. Je to možné? Mohla jste se doma jako dítě chovat otevřeně, běhat, křičet, projevovat svobodně svoje názory?“

„Ne, to by mě ani nenapadlo, to se u nás doma nenosilo! Moji oba rodiče byli velmi hodní a tiší lidé, velmi uzavření a klidní. Vůbec si nepamatuji, že bych potřebovala běhat a křičet, takovou potřebu jsem neměla. Přitom mi nikdo nic nezakazoval, já jsem byla sama od sebe hodná a tichá. Podle mě se horoskop plete.“

„Podívejte, horoskop se dle mých zkušeností nikdy neplete. Rodiče vás nemuseli za ohnivé a vzdušné projevy mlátit nebo vám je otevřeně zakazovat, abyste svůj pravý temperament převrátila. Traumata, která vedou k vychýlení z naší přirozenosti, bývají mnohdy velmi nenápadná a často je považujeme za normu, protože jsme nic jiného nezažili. Kupříkladu pokud jsou rodiče sami zablokovaní a mají v sobě „zakázáno se chovat extrovertně“, dítě od nich tento vzorec automaticky převezme. Již od narození v takovém prostředí získáváte informaci, že ohnivé a vzdušné projevy jsou nežádoucí, cítíte třeba, že byste rodiče svou otevřeností, divokostí a komunikativností rušila a oni by se na vás mračili, nebo by vás dokonce odmítali. Dítě toto vše intuitivně cítí, a pak ani nezkouší se chovat živě a extrovertně. Strach z odmítnutí je tak velký, že vede až k pokroucení vlastního temperamentu.“

„No, mohlo by na tom něco být, vždycky jsem byla taková hodná holka.“

„“Hodná holka“ je sama o sobě diagnóza a vždy ukazuje na nějakou nepřirozenost a problém v rodině. Musela jste získat dojem, že se nemůžete chovat uvolněně a přirozeně. Kdo v rodině vytvářel dojem, že nesmíte „vystrkovat růžky“?“

„Vlastně to asi nebyli jen rodiče, ale hlavně moje babička z otcovy strany. Bydlela s námi v dvojdomku a všechno u nás doma řídila, byla silně dominantní. Moje matka se jí bála, otec jí poslouchal a dělal všechno, co chtěla. Rodiče se nikdy nevzmohli na odpor, byli v jejím područí.“

„Aha, takže babičce zřejmě nebylo možné říkat „ne“ a sdělovat jí své názory? Ani rodiče to nedělali?“

„Ne, to určitě nešlo, dostala by záchvat vzteku. Všechno muselo být po jejím.“

„Takže jak vidíte, vy ani vaši rodiče jste neměli „dovoleno“ a se chovat otevřeně a živě, že?„

„Ano, něco na tom je,“ konstatuje klientka a začíná si smutně připouštět, že mohla být někdo jiný. Babička v jejich rodině zcela blokovala jakékoliv otevřené a živé projevy chování, ona i rodiče to přijali jako normu a stali se z nich proti přirozenosti tiší a uzavření jedinci, kteří měli zakázáno se projevovat.

Ovšem toto uvědomění je pouze vrcholek ledovce. Klientka byla celý život uvězněná v nepřirozeném modu chování a vypouštěla do světa informace o tom, že je někdo jiný, než ve skutečnosti je. S tím souvisí i to, že k sobě přitahovala úplně jinou kategorii přátel, známých a partnerů, než kdyby se chovala přirozeně a otevřeně. Zájem o uzavřené, tiché a plaché ženy mají pochopitelně úplně jiní muži, než ti, jimž se líbí otevřené a akční divošky. Svým převráceným temperamentem klientka tedy dlouhodobě mystifikovala muže a přitahovala si tudíž zcela jiné typy, než se k ní opravdu hodily. V dlouhodobé perspektivě však tato skrytá nepřirozenost působí jako odpuzovač – muži ji často po čase odmítli, nebo s ní do vztahu ani nevstoupili. Cítili, že to není žena pro ně, protože byla ve skutečnosti na hluboké úrovni jiná.

S klientkou jsme tedy začaly dlouhodobě terapeuticky pracovat na navrácení se zpět k jejím pravým živlům oheň a vzduch. Cesta to byla dlouhá, protože léty vytvořené převrácené vzorce chování byly hodně utužené. Nicméně již v průběhu terapie začaly z klientky spontánně vykukovat její pravé ohnivé a vzdušné projevy chování, začala se více otevírat světu, mluvila více o svých názorech a pocitech, občas byla i drzá a hubatá a zažívala vlastně poprvé něco na způsob „puberty“, což v dětství nebylo možné. Měla z toho obrovskou radost, cítila najednou přívaly energie a připustila si, že do této doby vlastně nežila. Posléze se i potkala s mužem, který na ní oceňoval právě tyto její akční a otevřené projevy, a vytvořili spolu hezký vzájemný vztah.

Toto je tedy pouze jeden příklad z mé praxe, jak lze pracovat se živly v horoskopu. Pokud žijeme v souladu se svými živly, cítíme se většinou spokojeni a usazeni zdravě ve svém životě. Pokud žijeme nevědomě převrácený temperament, necítíme se ve své kůži, něco nám chybí, „není to ono“ či nás pronásledují různé potíže.

Téma práce s živly je velmi rozsáhlé a zajímavé, a pokud byste si chtěli přečíst něco více o mých zkušenostech, doporučuji si zakoupit mou knihu Hvězdy a duše z edice knížek Knihovnička Meduňky. V knize popisuji několik příběhů z mé praxe, kde jsme živly v horoskopu také řešili.

Držím nám všem palce, abychom opravdu žili energie živlů, které nám byly vrozené, protože jenom tak je možné se v životě cítit opravdu „jako doma“.

 

Comments are closed.