Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

11.7.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Transformační krize – problémy s diagnostikou – dubnová Meduňka 18

V předešlých článcím jsme si povídali o jednotlivých typech transformačních krizí, jak jsem se s nimi v průběhu své praxe setkávala u klientů. Když ke mně přijde klient s problémy, které ukazují k transformační krizi, považuji však za zásadní nejprve určit, zdali se opravdu jedná o transformační krizi, nebo jde již o nějakou formu onemocnění a dotyčný by měl vyhledat psychiatrickou nebo jinou lékařskou pomoc. Více zde →

1.5.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Transformační krize – přechozená transformační krize – březnová Meduňka 18

V dnešním dílu seriálu se podíváme na zoubek tématu, které je téměř neznámé, respektive málokde zpracované. Souvisí s tzv. „přechozenou transformační krizí“, jak jsem tento fenomén nazvala na základě zkušenosti s některými klienty. Stávalo se mi totiž, že mne vyhledal klient, který vykazoval všechny znaky silné a dlouhotrvající transformační krize, nicméně z pohledu jeho horoskopu, tranzitů a dalších astrologických metod zde nebyl žádný indikátor, který by ukazoval na probíhající transformační krizi. Vše působilo záhadně a nejasně. Až do okamžiku, než jsme se podívali do jeho hlubší minulosti…. Více zde →

13.3.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Transformační krize – volání nezpracovaného traumatu – únorová Meduňka 18

V dnešním dílu seriálu o transformačních krizích se zaměříme na další typ transformační krize, který pozoruji u lidí, jenž si v sobě nesou nezpracovaná traumata a blokády, ale neuvědomují si to. Transformační krize k nim pak přichází a chce je upozornit, že takto napěchováni starým napětím již nemohou žít dál a je potřeba začít hluboká zranění vypouštět a léčit. Více zde →

13.3.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Transformační krize – vychýlení z vlastní cesty – lednová Meduňka 18

Transformační krize je fenomén, s nímž se ve své ordinaci setkávám poměrně často. Jak jsme si povídali v listopadovém čísle, má mnoho podob a lidé z ní mají někdy obavy a neví si s ní rady. Ale v okamžiku, kdy pochopíme, co se nám transformační krize snaží naznačit, může být výborným rádcem a pomocníkem k nalezení sebe sama. Dnes bych ráda popsala jeden z klasických případů transformační krize, který bych zařadila do kategorie „vychýlení z vlastní cesty“. Více zde →

21.1.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Transformační krize – listopadová Meduňka 17

V tomto článku a následném seriálu bych vám milí čtenáři ráda trochu přiblížila téma transformační krize, neboli také psychospirituální krize. Dle mých zkušeností je to fáze v životě, kdy nastává veliká a často nečekaná proměna našich životů, naší vnitřní a i vnější reality. Je to období přechodu z jedné úrovně života do druhé. Více zde →

21.1.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Neptunické potřeby ženského principu – říjnová Meduňka 17

Žena a ženský princip je velmi rozsáhlé téma, o němž by bylo možné mluvit hodiny a hodiny. Důležité však je, že tento princip je obsažen jak v ženě, tak v muži. Ženství se tedy týká každého člověka. U žen je tento princip „více na povrchu“ a viditelný, u mužů je více skrytý a v hloubce jejich prožívání. Ovšem žádný člověk by bez ženského principu nemohl fungovat, stejně jako by nebylo možné plnohodnotně existovat bez jedné hemisféry mozku.

Dnes bych ale ráda blíže hovořila o důležité potřebě ženského principu, a to je „neptunické“ plynutí, spočinutí a propojení s universem. Neptun coby vládce všech moří a oceánů ztělesňuje důležitou energii, která je nezbytná pro zdravé fungování ženského principu. Tento velký vodní vládce nám dává zakusit skutečnost, že jsou na světě vyšší síly, než jsme my, a že naše malicherné snahy o kontrolu našeho života musí nutně končit neúspěchem, pokud se nenecháme s pokorou také trochu unášet proudem. Více zde →

21.1.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Být ve svém živlu – srpnová Meduňka 17

Živly – tedy oheň, voda, země a vzduch – jsou energie, které nás obklopují jak ve vnějším prostředí, tak si je neseme uvnitř v sobě. Jsou to základní síly a archetypy, z nichž povstává naše hmotná existence na tomto světě. Mnoho duchovních nauk nějakým způsobem pracuje s těmito silami, či je uctívá a vzdává jim hold. Při své praxi astropsycholožky se živly pracuji velmi často, neboť při rozboru horoskopu v mém pojetí hrají živly zásadní roli. Každý člověk má ve svém horoskopu zastoupený nějakým podílem oheň, vzduch, vodu a zemi, dle jeho individuálního postavení planet a prvků ve znameních zvěrokruhu. To odráží jeho povahu a dle jungovské psychologie i temperament. Více zde →

21.1.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Astroporadna – červencová Meduňka 17

Dotaz čtenářky Jaroslavy:

Prosím o radu ohledně vztahu k mým rodičům. Jsem prvorozená dcera, údajně dítě plánované a chtěné, ale já to tak ve své duši necítím, hlavně ve vztahu k matce. U ní mám pocit, že svým narozením jsem ji připravila o pozornost jejího manžela, mého otce. Rodiče se měli rádi a byli rodinně založení. Cítím však, že se mi nikdy od rodičů nedostalo tolik emocionální a duševní podpory, kterou jsem jako citlivý člověk potřebovala. Momentálně tím nedostatkem ve svém životě trpím a projevuje se to v různých oblastech – lidem nedůvěřuji, ze společnosti jiných lidí mám často strach, radši jsem sama, mám nízké sebevědomí a často se nedokážu správnými slovy ubránit. Tuto situaci umocňuje fakt, že jsem od mého roka začala navštěvovat jesle, a protože jsem byla nemocná, ve třech letech jsem se ocitla sama bez rodičů v léčebném zařízení. Moje matka na mě téměř nikdy neměla čas, vždy pro ní byla přednější domácnost a všechno ostatní. Když jsem si s ní chtěla popovídat, odbyla mě. Cítila jsem se sama, bez nikoho, kdy by mi dokázal poskytnout potřebnou oporu. Otec byl přístupnější, snažil se nám s bratrem věnovat, ale kvůli zdravotním problémům bratra se pozornost přenesla jen na něj a já byla jakoby bez obou rodičů. Nyní je mezi mými rodiči a mnou velký odstup a já si kladu otázku: kde se stala chyba, kde to vězí a co se vlastně mezi mnou a rodiči stalo? Nekřivdím svým rodičům? Nejsem moc přecitlivělá a nevysvětluji si ty věci špatně? Měla bych to brát s nadhledem? Pochybuji o sobě i vlastních pocitech a dostávám se do začarovaného kruhu, ze kterého neumím vyjít ven.

Čtenářka Jaroslava se narodila 20.06.1983 v Nových Zámcích, v 00:10 hod. po půlnoci. Více zde →

21.1.2018
by Marie
Komentáře nejsou povoleny

Astroporadna – květnová Meduňka 17

Dotaz čtenářky Petry:

Uvědomuji si provázanost mého dětství s mým současným psychický stavem. Byla jsem druhé dítě mé matky po mém o šest let starším bratrovi, každý máme jiného otce. Často jsem slýchávala, že kdyby se jí narodil další kluk, tak by ho snad nechala v porodnici, stejně jako že jsem jí dala při porodu opravdu pořádně zabrat. Má matka byla velmi úzkostná, až patologicky se o mne bála, ve výchově byla velmi perfekcionistická a pedantská, náročná, začala se u ní postupně projevovat obsedantní porucha. Jakmile nebylo něco podle jejích představ, propukala v agresi a vztek, který se střídal s pláčem a hysterií s výčitkami, že jsme jí zničili život, že jí máme na svědomí a že se jí budeme dívat do hrobu. Trpěla vážnými psychickými problémy spojenými s poruchou osobnosti. S matkou jsem se často hádala a zastávala se táty, který musel snášet řadu příkoří, na druhou stranu byly i chvíle, kdy se matka cítila dobře, a pak byla velmi milá a přátelská, měla náhled na své chování, projevovala nám všem velkou lásku a byla velmi nešťastná ze svého chování. Začala jsem k ní mít ambivalentní vztah – milovala jsem ji a na druhou stranu jsem jí nenáviděla. Od malička jsem cítila, že její láska je vždy něčím podmíněná. Zhruba před třemi lety se u mne vyskytla první panická ataka, jsem úzkostná, trpím různými fobiemi, které mi značně komplikují život a připadám si jako vězeň v svém vlastním těle. Paradoxně jsme právě já tou, u které mnozí hledají pomoc a podporu, protože jí tak samozřejmě dávám. Až jsem se z toho dostala na úplné dno. Ráda bych pochopila podstatu svých úzkostí a panické poruchy, která mi poslední tři roky dost komplikuje život, resp. si myslím, že problém bude mít kořeny někde v minulosti a zůstal ve mne nezpracovaný pocit ohrožení z dětství. Potřebovala bych se nějak očistit, odstřihnout a nevím úplně jak na to.

Čtenářka Petra se narodila 19.2. 1980 ve 21.40 na Kladně. Více zde →