Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Astroporadna ze srpnové Meduňky 2013

Dotaz čtenářky Ivany:

Mám problém ve vztahu s přítelem, protože na něho hodně žárlím. Jsme spolu už dva roky a já stále pochybuji o jeho věrnosti, i když mi nedává důvody si myslet, že by mi byl nevěrný. Kamkoliv jde beze mne, jsem jako na trní, nezvládám jeho pozdější příchody z práce a když má setkání s kamarády na pivo, tak doma přecházím jako lev v kleci. Nedokážu si pomoci, ale vyčítám mu to a mám žárlivé scény, které jsou podle něj paranoidní. On zatím vše trpně snáší, ale mám obavu, že mu již brzy přeteče trpělivost. Mám velký strach, že si najde jinou ženu a že mne opustí, ale  toto moje chování mu asi dává největší záminku, aby si někoho jiného opravdu našel. Zatím se mi to v životě nikdy nestalo, žádný partner mi nevěrný nebyl, ale moje vztahy byly do setkání s přítelem spíše povrchnější a ne tak hluboké a dlouhodobé. V původní rodině se téma nevěry nevyskytovalo, ale otec zemřel v mých 7 letech a matka měla pak od mých 8 let různé avantýry s novými potencionálními tatínky, které nikdy nedopadly dobře. Můj vztah s matkou byl i díky tomu spíše problematický, ale nyní v dospělosti je velmi dobrý. Můžete mi poradit, jak zmenšit moji přehnanou žárlivost, nerada bych o přítele přišla.

Čtenářka Ivana se narodila 4.července 1985 v 7:00 ráno.

Odpověď astropsycholožky:

Milá paní Ivano, vaše nepřiměřená žárlivost vás právem znepokojuje, neboť je zřejmě nesena nějakým hlubším zraněním, které nemáte plně ve vědomí. Může se jednat o špatné zkušenosti  ze vztahů, obavu z blízkosti, samotné téma narušené důvěry k druhým lidem. A to i přesto, že si neuvědomujete žádné vztahové zranění z dospělosti. Rány, jež nás však posléze ovládají a nutí k podivným nelogickým reakcím, však mívají velmi hluboký nevědomý charakter.

Sice píšete, že v dospělosti jste v předešlých partnerských vztazích problémy neměla, ale zase byly povrchnější, což si lze vysvětlit tak, že jste si žádného předešlého partnera nepustila blíže k tělu a naplno jste se mu neoddala. Ten, komu jste se hodně citově přiblížila, na toho žárlíte. Problém tedy má očividně hlubší kořeny, vztahové zranění jste tudíž s největší pravděpodobností získala jako dítě. Smrt otce v sedmi letech a nestabilní matka, která vám posléze asi neposkytovala blízkost, oporu a důvěru, může být velmi jasným zdrojem vašeho vztahového traumatu.

Když pohlédneme do horoskopu, vše v něm vidíme jako na dlani. Otec, který sice možná poskytoval blízkost a lásku (Slunce v Raku), ale jednoho dne zmizel a byl pro vztah nedostupný (Slunce a Mars ve 12. domě v opozici s Neptunem), to je pro dítě obrovská rána, obzvláště pokud dítě nemá oporu v druhém rodiči. Smrt otce tak na nevědomé úrovni může dítě vnímat jako zradu, šok, nečekanou ztrátu blízkého vztahu a již to samo o sobě může vést ke strachu z dalšího blízkého vztahu, aby se v něm nestalo něco podobného. Vzniká zde rovnice – pokud se mi někdo citově přiblíží, mám strach, že o něho přijdu. Paradoxně protože máte dvě silné planety v Raku, tak musíte po blízkosti, lásce a teple rodinného krbu velmi silně toužit a můžete tyto kvality považovat za prioritu. Vy jste je však jako dítě asi nezažila v dostatečné míře, nebo byly náhle ukončeny, nejste jimi tedy nasycená a posléze v dospělosti i sebemenší náznaky, že byste o tyto citové výdobytky mohla přijít, ve vás budí paniku.

S tím pravděpodobně souvisí i narušený vztah s matkou (Luna v kvadrátu na  Lilith a Pluto), která byla dle horoskopu i dle vašeho psaní bohužel asi dalším zdrojem aktivní citové podvýživy, jíž jste jako dítě zažila. Konstelace Luna/Lilith má dokonce to specifikum, že si rodič dítě nejdříve na sebe naváže a citově si jej připoutá, a pak mu uštědří „tafku“, odmítne jej, zneváží jeho city, jejich vztah, atd.. A toto znevážení se pochopitelně děje i tím, že se matka dítěti nedostatečně věnuje a zabývá se svými partnerkými avantýrami a honěním nového tatínka. Matka tedy pro dítě nedokáže vytvořit pocit stabilního blízkého vztahu, pocit bezpečí a důvěru, dítě kupříkladu nikdy neví přesně, jestli matka bude doma, kdy přijde, jestli má větší zájem o ně nebo o nového partnera, atd.. Vzniká spirála úzkosti, v níž dítě nenalézá pocit jistoty, takovéhoto rodiče vnímá jako dalšího člověka, který zradil jejich vztah.

Milá paní Ivano, strach ze zrady partnera, s nímž bojujete, může tedy souviset s vašimi zážitky „zrad“ od rodičů, které nemáte zpracované a vyléčené. Doporučuji se tedy ponořit pomocí nějaké terapeutické metody do větší hloubky k vašim zapomenutým dětským pocitům a přijmout je. Nebo máte velkou příležitost si své dětské pocity procítit vždy v okamžiku, kdy ucítíte nástup paniky ze zrady partnera, v okamžiku, kdy v současnosti začínáte žárlit. Ten strach, ta panika, ten pocit zranění a ublížení, které neadekvátně připisujete partnerovi, jste zažívala jako dítě. Zkuste si tyto emoce propojit, podívejte se v ten moment na svou minulost a buďte s těmi pocity vědomě, s pochopením, odkud vyvěrají. Věřím tomu, že emocionálním propojením s vaším dětským zraněním se žárlivost podaří umenšit nebo dokonce zmizí.

 

Mgr. Marie Hlávková, Ph.D.

Comments are closed.