Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Astroporadna – lednová Meduňka 2014

Dotaz čtenářky Věry:
Ráda bych věděla, kde je jádro mého problému ve vztazích k mužům. Otec direktivní, přísný, bez pochvaly. První muž alkohol, exekuce, ztráta majetku, na dva syny jsem nyní sama. Poté přítel, ale i ten dominantní, samolibý, neschopný milovat, dávat, chladný, žárlivý, pornografie. Já celý život toužím po vyrovnaném harmonickém vztahu s mužem, kde by byla důvěra, opora, respekt k mé práci masérky, respekt k výchově dětí. To jsem ještě nezažila. O iluze jsem přišla, a pro tyto chyby či ztráty je můj život sice plný zkušeností, ale velmi upachtěný, dělám mámu, tátu, ekonomické zázemí, domácnost. Znovu s tímto člověkem jsem nucena se rozejít, citově mi nic nedává, jen využívá mého zázemí. Kde je moje štěstí? Co dělám špatně v oblasti vztahů? Vím, že to byly špatné volby. Z dětí mám velkou radost a jsou mým motorem. Stejně tak práce. To jsou dary. Jen jsem myslela, že na světě chodí muži zodpovědní, pracovití, věrní, pro rodinu, stejně jako já.
Čtenářka Věra se narodila 27.6.1973 v Brně v 0.40 hod

Odpověď astropsycholožky:

Milá paní Věro, chápu, že jste z mužů zklamaná a máte pocit, že žádní “normální” neexistují. Chci vás však ujistit, že duševně zdraví, láskyplní, spolehliví a pracovití muži existují. Jen vy k nim momentálně asi nemáte přístup a nepřitahujete je k sobě. Jak je to možné? Vlivem vašich negativních zážitků s mužskou energií v dětství (konstelce Slunce/Mars/Pluto/Lilith/Saturn), si v sobě nesete nezdravý energetický otisk týkající se mužství, tudíž si na sebe podvědomě navazujete nevhodné problematické partnery. Jak by řekl známý psychoterapeut Heinz-Peter Röhr, “s jistotou náměsíčníka” si vyhledáváte partnery, kteří zapadají do vašeho vnitřního destruktivního vzorce. Dá se říci, že tito muži ztělesňují váš nezpracovaný stín, vaše nezpracované temné otisky na duši. Nelze potom říci, že pouze oni jsou ti špatní a vy jste čistá báječná žena, přestože by se to na první pohled mohlo takto jevit a vy sama k tomuto pohledu očividně sklouzáváte. Je však dobré přijmout odpovědnost za skutečnost, že propletení osudů s těmito problematickými muži vám chce něco naznačit o vás samotné, o vašich nezpracovaných tématech. Ne nedarmo se říká, že pravý osvícenec je obklopen nejlepší možnou realitou. Pokud je harmonie v duši, je harmonie i ve vnějších okolnostech a ve vztazích. Okolnosti, v nichž žijete, vás tedy paní Věro usvědčují z toho, že v sobě uvnitř nemáte harmonii a je na čem pracovat.
Z vašeho horoskopu je partné, že nejvíce máte poškozené právě mužské planety, a to velmi výrazně. Slunce a Mars, které reprezentují vaši zdravou mužskou energii, všechny zkušenosti s muži a generační mužské energie, jsou silně utlačené Saturnem, Plutem a Lilith. Konkrétně to znamená, že v generacích před vámi zřejmě došlo k silné deformaci mužské energie, možná zde nějaký muž předčasně zemřel, mohlo zde být násilí, někdo se zbláznil, fyzicky nebo psychicky chyběl nebo se projevoval chladně, tvrdě a bezcitně. Možná se zde vyskytoval silně despotický muž nebo žena, která se chovala nezdravě dominantně a silově. Zkrátka je patrné, že mužská energie ve vaší rodině nebyla používána zdravě a váš otec je již pouze vrcholek ledovce tohoto patologického generačního řetězce. Přičemž je potřeba pátrat i v linii matky, neboť každý člověk, muž i žena, si v sobě nece mužskou energii, takže to s největší pravděpodobností byla i vaše matka, která nedokázala používat zdravě svou razanci, schopnost se prosadit a přistoupila na patologické modely fungování mužské energie jak u svého manžela, tak u sebe. Tudíž i v její generační linii číhá deformace mužské síly.
Již tato uvědomění, paní Věro, mohou nastartovat proces vašeho uzdravování. Zkoumání, kde došlo v mužské energii k deformacím a jak se projevovaly, prociťování toho, jak vy sama na sobě jste zažívala působení pokrouceného mužství, to všechno jsou cesty, jak se ze začarového kruhu začít vymaňovat. Důležitá součást celého procesu léčení vaší mužské energie je však uvědomění, že s mnoha nezdravými mechanismy projevu mužské síly jste se vy sama podvědomě mohla identifikovat, a tudíž v dospělosti na ně nemáte tzv. radar, nevyhodnotíte signály, že se k vám bliží opět další poškozený muž a bez pudu sebezáchovy mu doslova vběhnete do náruče. Tento neexistující zdravý pud sebezáchovy, chybějící vnitřní radary a otupěný instinkt jsou signálem vaší vnitřní znecitlivělosti a podvědomého návyku “všechno vydržet”. Proto považuji za zásadní začít vnitřně pracovat na prociťování toho, co všechno jste, především jako dítě, musela v rodině vydržet, jaké formy psychické nebo fyzické šikany jste zakoušela a především, jak jste se jako dítě cítila. Pokud nejste schopna se propojit se svými dětskými pocity, opakovaně si je se soucitem k sobě prožívat a tím je “vylít z těla”, je potřeba na tomto zcitlivění systematicky pracovat. Na této cestě by byla dobrá nějaká forma terapie, která vám pomůže propojit se zpátky sama se sebou, zdravě zcitlivět a používat pud sebezáchovy. Věřím tomu, že pak již rozpoznáte zdravého muže od zraněného.

Mgr. Marie Hlávková, Ph.D.

Comments are closed.