Centrum Vědomí – Mgr. Marie Plochová Hlávková

astropsychologie, terapie, kraniosakrální biodynamika

Astroporadna – březnová Meduňka 2014

Dotaz čtenářky Zdenky:

Ráda bych se zeptala na situaci, ve které se nalézá moje maminka – na smysl té situace a také na možnosti nějak situaci pozitivně ovlivnit. Maminka je laskavý a obětavý člověk, v rodině i v okolí ji vždycky měli všichni rádi. Je to „svatá žena“  – táta je sice hodný člověk, ale je to s ním často dost nesnadné, navíc si vleče různé staré programy ze své původní rodiny. Maminka léta „vykrývala“ různé projevy těchto starých programů, skoro nikdy se nerozčilila a když ano, spíš ji to mrzelo než aby se pořádně naštvala a chovala se podle toho. Obávám se, že hodně pocitů dusila v sobě, máme také ve svém okolí hádavou a velmi konfliktní  sousedku, maminka se s ní nikdy otevřeně „neutkala“ – spíš vždy její agresivní výpady klidnila svou mírností. Jiná „normální“ ženská by se s touto paní pravděpodobně opakovaně minimálně pohádala. Koncem listopadu postihla maminku cévní mozková příhoda, jejím následkem jednak přestala hýbat pravou rukou (hybnost v té ruce se jí už trochu vrací), ale hlavně přestala mluvit. Všemu rozumí, ale nemůže komunikovat – mluvit ani psát. Hodně tím trpí a je bolestné vidět, jak nám chce něco říct a nemůže. Stav se pomaličku zlepšuje, občas už řekne celé slovo, kterému lze rozumět, ale bude se muset vlastně učit znovu mluvit. Symbolika mi připadá taková, že tak dlouho v sobě něco zamlčovala, že se to takto brutálně projevilo. Bohužel mamča je ten typ, že když se jí člověk zeptá, jestli něco potřebuje a jestli není unavená, tak řekne, že nic nechce a že vše zvládá – a teď se ukazuje, že to bylo jinak. Maminka je nejmladší z 5 sourozenců, první dítě zemřelo ještě před narozením ostatních.

Maminka se narodila  20.11. 1936 v Plzni, kolem 20:00.

Odpověď astropsycholožky:

Milá paní Zdenko, zcela správně si dáváte do souvislosti neprůbojné a pasivní mechanismy „oběti“ vaší matky s její náhlou mozkovou příhodou. Skutečnost, že jí tento nečekaný fyzický atak sebral možnost především slovní i písemné komunikace a částečně i fyzického kontaktu (ruka), je velmi symbolická a zřetelně odráží, o co v příběhu vaší matky zřejmě celý život šlo. Mechanismy neprojevování se, nesdělování druhým svých pocitů a potřeb, překousávání  i nepřijatelných a nepříjemných věcí a nevymezování se vůči druhým, kteří atakovali její hranice, všechny tyto nezdravé způsoby chování dlouhodobě nezpracovávané logicky vygradovaly až do ataku mrtvice, která jen fyzicky zhmotnila matčiny neharmonie. Skutečnost, že se nyní nemůže komunikačně projevit a je doslova uvězněna ve svém vnitřním světě, jen symbolizuje, jak celý život potlačovala sama sebe a bránila sama sobě se projevit. Celoživotní psychické zábrany se nyní zhmotnily do fyzické blokády.

Podle jejího horoskopu můžeme usoudit, že zábrany v projevování musely vzniknout již v původní rodině. Jedná se především o konstelaci Luna/Lilith, Slunce ve Štíru a pravděpodobně i Pluto na Ascendentu. Všechny tyto konstelace se tím či oním způsobem mohou podílet na „zašpuntování“ životní energie a potlačení vlastní individuality. Luna/Lilith může souviset s tématem nějaké formy nechtěnosti, nepřijetí nebo citového nedostatku v původní rodině, přičemž pozice pátého dítěte by o tom mohla napovídat. Takové nedostatečně vyživěné dítě si v sobě nese pochybnosti o celé své existenci a tím pádem o právu na projevování sebe sama. Slunce ve Štíru může za určitých okolností souviset se ztrátou svého vlastního životního programu pod vlivem nějakého obvykle psychologického tlaku na přizpůsobení od dominantní nebo manipulativní rodičovské postavy. A Pluto na Ascendentu symbolizuje velkou překážku pro samotný vstup do světa – obvykle přirovnávám tuto konstelaci k člověku, který chce vystoupit z jeskyně na svět, ale zjistí, že východ je zavalen obrovským balvanem. Ať dělá co dělá, balvan mu brání jeskyni opustit a vůbec na svět vstoupit. Jsou to lidé, kteří se tzv. nemohli „vtělit“, jejich život vlastně nikdy pořádně nezačal, neboť se v prenatálním období, při porodu nebo po narození setkali s nějakou fyzickou nebo psychickou silou, která jim bránila rozvinout svůj život. Tento „náraz na stěnu“ způsobil, že rezignovali, sklesle sedí ve své jeskyni a nevěří tomu, že mohou rozzářit svůj život svou vlastní energií a bojovat za sebe.

Milá paní Zdenko, pravděpodobně se nyní dotýkáme hodně hlubokých generačních témat, neboť je možné, že tato překážka ke vstupu na svět se v rodině vaší matky odrazila již v případně mrtvého prvního dítěte a mohla mít ještě hlubší kořeny. Pluto totiž symbolizuje často i přímo téma smrti. Je tedy možné, že pod povrchem rodiny vaší matky byly kromě výše zmíněných neharmonií i temnější proudy – téma smrti, respektive destruktivní energie, která je tak silná, že je schopna vzít život. Mohla to být smrtící energie táhnoucí se z hodně hluboké minulosti. I tak lze vyložit generační otisky v horoskopu vaší matky – coby poslední senzitivní dítě (Slunce ve Štíru) mohla do sebe tyto skryté proudy nasát, vnímat je velmi intenzivně a tím pádem nemohla žít naplno svůj život, ochromovaly ji.

Milá paní Zdenko, jak sama uznáte, pro zpracování takovéhoto velkého „balíku“ rodinné zátěže, je potřeba intenzivní práce na sobě pomocí různých terapeutických metod, což zřejmě není pro vaší matku nyní reálné. Nicméně věřím tomu, že by mohla o těchto věcech alespoň přemýšlet a nechat je v sobě pracovat, pokud jí je zprostředkujete. Jistě by jí samotnou mohly napadat další souvislosti jejího života a již tato uvědomění bývají velmi léčivá. Není jasné, jak dalece je možné vaší matce pomoci, respektive nakolik je ještě v tomto zdravotním stavu a věku reálné rozmotat její zauzlené energie. Ale naděje existuje vždy a občas se ve světle vědomí dějí zázraky. Držím palce!

Comments are closed.